Zápis z jednání VV KSC Zlín, 8. 2. 2010

 

 

 

Účast: Jiří Land, ing. Jan Krejčí, Michal Mráček, ing Jaroslav Stibora

Host: Milan Sládeček

Za RK: ing. Miloslav Urbanec

 

Nepřítomni (neomluveni): Tomáš Strnka, ing. Pavel Macík, Milan Chovančík

 

 

  1. Michal Mráček seznámil přítomné s podstatnými body jednání VV ČSC které se konalo 30. 1. 2010 v Táboře.

 

  1. VV KSC Zlín vybral své delegáty pro řádnou volební Konferenci ČSC, která se bude konat dne 7. 4. 2010 v Praze. KSC Zlín budou na konferenci zastupovat Michal Mráček a ing Jan Krejčí.

 

  1. VV KSC Zlín rozhodl navrhnout pana Milana Sládečka do RK ČSC, jejíž volba proběhne jako součást Konference ČSC 7.4. 2010.

 

  1. Příští schůze VV KSC Zlín se uskuteční 12.4. 2010 v sokolovně Sokola Zlín-Prštné.  

 

 

 

                        Michal Mráček

                 předseda VV KSC Zlín