Zápis ze schůze VV KSC Zlín ,7.7.2014

 

Účast: Michal Mráček, Milan Sládeček, Krejčí Jan, Martin Struhař

Účast za kontrolní výbor: M. Urbanec

 

Hosté: -

 

Body jednání:

 

 

1.                  Jan Krejčí informoval o stavu financí. Bankovní účet 0- Kč, pokladna 0,- Kč. (Pozn. dnes tj.11.7.2014 byla přijata dotace z Českého svazu cyklistiky ve výši 19.033,- Kč. Celková dotace má činit 38.066,- Kč).

 

 

2.                  VV KSC jednohlasně odsouhlasil příspěvek MXM Hulín na pořádání krajského přeboru ve výši 3.000,- Kč na technické zabezpečení závodu. Podklady a vyúčtování musejí být předloženy nejpozději do 30.9.2014.

 

 

3.                  Příští schůze VV KSC Zlín se bude konat v pondělí 13. října v 18:00h v prostorách tělocvičny TJ Sokola Zlín-Prštné.

 

 

 

Ve Zlíně, 11.07.2014                                                       Zapsal: Ing. Jan Krejčí, MBA

                                                                                                    Ověřil: Michal Mráček