Zápis ze schůze VV KSC Zlín, 7. 10. 2013

 

Účast: Michal Mráček, Milan Sládeček, Jaroslav Stibora, Krejčí Jan

Účast za kontrolní výbor: M. Urbanec

 

Hosté:

 

Jednotlivé body:

 

 

 

1.                  Jan Krejčí informoval o stavu financí. Bankovní účet 32.201,90- Kč, pokladna 0,- Kč. Dosud byly přijaty dotace z Českého svazu cyklistiky ve výši 30.928,- Kč. Očekává se přijetí poslední části dotace a to ve výši 10.000,- Kč.

 

 

2.                  Výbor KSC jednohlasně odhlasoval následující předělení dotací v celkové
výši 41.000,- Kč následovně:

3.                   

SK Edie Team Vsetín: 3.000,- Kč

Cyklo MXM Hulín: 10.000,- Kč

TJ. Sokol Zlín-Prštné: 18.000,- Kč

Cyklo Bulis: 10.000,- Kč

 

Vyúčtování oddíly musí být dodáno nejpozději do 15. listopadu 2013 dle rozeslaných instrukcí.

Pozn.: Vyplacení bude provedeno až po řádném doložení vyúčtování a připsání očekávaného doplatku dotace 10.000,- Kč z Českého svazu cyklistiky.

 

 

4.                  Pan Jaroslav Stibora informoval o nárůstu mladých cyklistů v oddíle Cyklo MXM Hulín – aktuálně 20 dětí, přičemž na posledním dětském závodu jich z oddílu startovalo 16.

 

 

5.                  J. Krejčí informoval o výsledcích. T. J. Sokol Zlín-Prštné. V žákovské kategorii kolové obsadil Zlín1 druhou a tým Zlínu 2 čtvrtou příčku. V extralize kolové mužů skončil po základní části Zlín 1 na 4. Místě a Zlín 2 na 5. Místě. Zlín 1 bude hrát na MČR v Nezamyslicích dne 19. října o medaile.

 

6.                  Příští schůze VV KSC Zlín se bude konat v pondělí 3. Března 2014 v 18:00h v prostorách tělocvičny TJ Sokola Zlín-Prštné.

 

 

 

 

 

Ve Zlíně, 10. 10. 2013                                                                Zapsal: Ing. Jan Krejčí

                                                                                                    Ověřil: Michal Mráček