Zápis ze schůze VV KSC Zlín, 6.10.2014

 

Účast: Michal Mráček, Krejčí Jan, Martin Struhař, Milan Chovančík

Omluveni: Milan Sládeček

Účast za kontrolní výbor: M. Urbanec

 

Hosté: -

 

Body jednání:

 

 

 

1.                  Jan Krejčí informoval o stavu financí. Na účet byl přijat doplatek dotace z Českého svazu cyklistiky. Dle smlouvy celková dotace 38.066,- Kč. V roce 2014 bylo uhrazeno:

a)      500,- Kč za členskou licenci KSC.

b)      2.500,- Kč úhrada součinnosti se Zlínskou krajskou organizací ČUS.

c)      1.000,- Kč nákup medailí.

Zbývajících 34.066 Kč bylo rozhodnuto přerozdělit cyklistickým oddílům k vyúčtování.

 

2.                  Jednohlasně byly přerozděleny finanční prostředky následovně:

Cyklo MXM Hulín: 14.000,- Kč

Sokol Zlín – Prštné: 12:066,- Kč

Cyklo Bulis: 8.000,- Kč

 

Vyúčtování z jednotlivých oddílů bude dodáno J. Krejčímu nejpozději do pondělí 17. listopadu.

 

3.                  Byla přijata žádost o registraci oddílu Petr Ordáň - Cykloch & SkiPO team. Detaily s žadatelem o přijetí do KSC řeší předseda KSC. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude projednáno na další výborové schůzi.

 

 

4.                  Oddíly mající zájem o vstup do KSC se mohou obracet na výbor KSC s žádostí o přijetí. Tato bude vždy řádně posouzena a projednána nejpozději na další schůzi výboru.

 

5.                  Výbor KSC vyzývá, aby cyklistické oddíly zintenzivnily zasílání informací o pořádaných soutěžích a jejich výsledky. Tyto budou vždy zveřejněny na webových stránkách http://ksczlin.sweb.cz/.

 

6.                  Termín další schůze konání výboru KSC bude zaslán předsedou KSC nejpozději dva týdny před jejím konáním.

 

Příloha 1. Pokyny pro vyúčtování

Příloha 2. Formulář pro vyúčtování

 

 

 

 

Ve Zlíně, 3.11.2014                                                         Zapsal: Ing. Jan Krejčí, MBA

                                                                                                          Ověřil: Michal Mráček