Zápis ze schůze VV KSC Zlín 5.11.2012

 

Účast: Michal Mráček, Landt Jiří, Stibora Jaroslav, Krejčí Jan

Účast za kontrolní výbor: Miloš Urbanec

Hosté:

 

1.                  Pan Michal Mráček informoval o aktuálním dění na ČSTV a průběhu příprav na dětskou Olympiádu.

2.                  Z důvodu možnosti lepšího přístupu k čerpání dotací bylo rozhodnuto o tom, že každý oddíl, který pořádá některý ze závodů bude informovat e-mailem předsedu KSC o provedeném závodu v tomto formátu:

3.                  A) Všechny soubory budou komprimovány do jednoho souboru typu ZIP. S označením pořadatele,data a názvu závodu. Tj. např.: Český pohár v kolové žáků konaný dne 1.4.2012 by byl označen tímto názvem souboru: TJSokolZlin_120401_CPkolovazaci.zip

B) Soubor bude obsahovat následující dokumenty: propozice schválené STK, výsledky potvrzené hlavním rozhodčím, zápis ze závodu potvrzené hlavním rozhodčím, uvedení podílu licencovaných hráčů.

 

4.                  Jan Krejčí informoval o aktuálním stavu financí KSC Zlín. Aktuální stav pokladny 196 Kč. Aktuální stav účtu 46 263,90 Kč.

5.                  Jan Krejčí informoval o požadavku paní Greillové z ČSTV. Ta upozorňuje na to, že do budoucna již nelze využívat společný bankovní účet, který máme vedený za společnost ZKO ČSTV Hradská. Z důvodu zjednodušení administrativy bude tento požadavek předán jako prioritní nově zvolenému výboru KSC.

6.                  Upozornění: Prosíme, aby oddíly překontrolovaly své kontaktní údaje (nominované osoby ve výkonném a kontrolním výboru) a v případě změny zaslaly aktuální data.

 

7.                  Připomínáme cyklistickým oddílům, aby zasílali veškeré informace o plánovaných závodech či výsledcích včetně fotografií správci našich webových stránek panu Milanu Sládečkovi.

 

8.                  Výboru KSC končí období na které byl zvolen. Nejpozději do poloviny listopadu bude zaslána oficielní pozvánka na valnou hromadu. Předpokládaný termín konání je sobota 19. ledna 2013.

 

 

 

 

 

 

 

Ve Zlíně,06.11.2012                                                                    Zapsal: Ing. Jan Krejčí