Zápis ze schůze VV KSC Zlín, 25.06.2012

 

Účast: Michal Mráček, Landt Jiří, Chovančík Milan, Krejčí Jan

Účast za kontrolní výbor: Miloš Urbanec

Hosté: Milan Sládeček

 

1.                  Pan Michal Mráček informoval o aktuálním dění na ČSTV. Dále potvrdil předání mimořádné žádosti na MŠMT o dotace na mládežnickou cyklistiku, u které se bude vědět výsledek o přijetí či odmítnutí ca. do konce prázdnin. Co se týká běžných dotací dle počtu licencí cyklistů na kraj, tak dle posledních informací by mělo dojít k navýšení plánované výše na letošní rok. Dále informoval o svém oslovení při pomoci příprav cyklistické Olympiády dětí v kategorii cyklistů.

2.                  Jan Krejčí informoval o aktuálním stavu financí KSC Zlín. Aktuální stav pokladny 32 Kč. Aktuální stav účtu 23 110,90 Kč. Dle dodatečných informací předsedy KSC můžeme očekávat úpravu smluv ze strany ČSTV a obdržet v letošním roce dalších několik tisíců Kč.

3.                  Panu Milanu Sládečkovi bylo schváleno vyplacení cestovního příkazu v hodnotě 1.836 Kč za jednání na ČSTV v Praze ve věcech KSC Zlín.

4.                  Upozornění: Prosíme, aby oddíly překontrolovaly své kontaktní údaje (nominované osoby ve výkonném a kontrolním výboru) a v případě změny zaslaly aktuální data.

Aktualizovaný kontakt na pana Milana Chovančíka:
e-mail: chovancik.milda@seznam.cz

Aktualizovaný kontakt na pana Jiřího Landta:
e-mail: landis747@centrum.cz

 

Zároveň prosím pana Sládečka o provedení aktualizace údajů na krajských stránkách.

 

5.                  Připomínáme cyklistickým oddílům, aby zasílali veškeré informace o plánovaných závodech či výsledcích včetně fotografií správci našich webových stránek panu Milanu Sládečkovi.

 

6.                  Příští schůze VV KSC Zlín se bude konat v pondělí 24. Září v 18:30h v prostorách tělocvičny TJ Sokola Zlín-Prštné.

 

 

 

 

 

 

 

Ve Zlíně,03.07.2012                                                                   Zapsal: Ing. Jan Krejčí