Zápis z ustavující schůze VV KSC Zlín, 22.11.2008

Volba předsedy :

Navržen p. Michal Mráček , schválen všemi hlasy

Volba místopředsedy :

Navržen Ing. Jan Krejčí, schválen všemi hlasy

Příští schůze VV : pondělí 1. 12. 2008 v 17.30 hod v budově Sokol Zlín – Prštné

mailové adresy a telefony členů výboru :

Michal Mráček mracek.michal@tiscali.cz 775 656 960

Ing. Jan Krejčí jan-krejci@post.cz 608 629 542

Tomáš Strnka t.strnka@seznam.cz 604 883 833

Ing. Pavel Macík charlie220@tiscali.cz 604 802 965

Ing. Jaroslav Stibora js555@seznam.cz 737 199 765

Milan Chovančík mildachovancik@seznam.cz 731 506 688

Jiří Landt jirilandt@email.cz 602 962 014

Odstupující předseda Ing. Sládeček předal razítka Ing. Krejčímu.

Zápis provedl :

Ivan Machulka