Zápis z jednání VV KSC Zlín, 21. 9. 2009

Účast: Jiří Land, Milan Chovančík, ing. Jan Krejčí, Michal Mráček

Za RK: ing. Miloslav Urbanec

Nepřítomni (neomluveni): ing. Jaroslav Stibora, Tomáš Strnka, ing. Pavel Macík

  1. Schválení návrhu na rozdělení finančních prostředků KSC pro talentovanou mládež.

Cyklo MXM Hulín                                                      4 000,-

Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem                           7 000,-

Sokol Zlín                                                                    9 000,-

Mairacing team                                                            3 000,-

  1. Ing. J. Krejčí vyzve kluby kterým připadla dotace pro talentovanou mládež k vyplnění

podkladů pro čerpání.

  1. Termín příští schůze VV KSC Zlín byl stanoven na 9. listopadu 2009, místem konání

bude opět v Sokolovně Sokola Zlín-Prštné.

  

                        Michal Mráček

                 předseda VV KSC Zlín