Schůze VV KSC Zlín, 21.4.2008.

 

Účast : Ing. J.Stibora, Paed.Dr. J.Macík a M.Sládeček. Host: Radim Vašíček

Pan Vašíček informoval o KP MTB XC. Tento závod uspořádá SK EDIE Team Vsetín, 21.6.2008 v obci  Semetín. KSC dodá poháry a medaile, které pořadateli doveze pan R.Vašíček.

Vzhledem k tomu, že žádný oddíl našeho kraje nemá zájem uspořádat KP v silniční cyklistice, nebudou v letošním roce vyhlášeni krajští přeborníci na silnici.

Ing.Stibora upozornil na negativní trend, kdy lesní správy asfaltují lesní cesty, což nevyhovuje MTB. Dále seznámil přítomné s problémy zajištěním trasy MTB maratónu „DRÁSAL“,kde státní správa nechce vydat povolení na průjezd určitými lokalitami. Tato opatření vážně ohrožují pořádání tohoto významného a tradičního závodu. Bylo by škoda, aby tento oblíbený závod zanikl. Ing.Stibora byl pověřen vypracováním prohlášení VV KSC Zlín k povolování závodů MTB úředníky státní správy.Toto prohlášení bude po schválení zasláno na MŠMT,MŽP,KÚ, ČSC,ZKS ČSTV, MÚ a sdělovacím prostředkům.

Dne 13.5.2008 se bude konat valná hromada ZKS ČSTV, zástupcem našeho KSC je M.Sládeček.

Vážení sportovní přátelé, opět Vás upozorňuji, že letošní rok je rokem volebním, a na konferenci 22.11.2008 si zástupci oddílů našeho kraje budou volit nový 7 členný výkonný výbor a 3 členy kontrolní a revizní komise. Proto žádáme funkcionáře oddílů, aby v předstihu vybrali a navrhli kandidáty na tyto posty.

Příští schůze VV KSC se uskuteční 19.5.2008 v 18,30 hod., v zasedací místnosti ZKS ČSTV.

 

Ve Zlíně, 21.4.2008 Zapsal: Sládeček Milan