Schůze VV KSC ZL 20.4. 2009

 

Účast: M. Mráček, ing. J. Krejčí, ing. J. Stibora, J. Landt

Host: M. Sládeček

 

-byly projednány organizační záležitosti týkající se účasti mladých závodníků našeho kraje na LOHDM v Táboře 23.-28. 6. 2009. V této souvislosti byli přijaty nominační kritéria, na základě, kterých bude provedena nominace na LOHDM v odvětví cyklistika za náš kraj.

 

- Vedením výpravy na LOHDM byli pověřeni pánové Josef Maitner (Kroměříž) a Ivan Machulka (Vsetín).

 

-M. Mráček přihlásí závodníky Cimbálníka a Josefíka (oba Elite) z klubu Cyklo MXM Hulín na silniční MČR.

    

-Ing. J. Krejčí byl požádán o vypracování směrnice pro vyplácení náhrad cestovného.

 

-Termín příští schůze VV KSC Zlín byl stanoven na 8. 6. 2009

 

Zapsal. M.Mráček