Zápis ze schůze VV KSC Zlín, 19.5.2008

 

Účast: Ing.J.Krejčí, Ing.J.Stibora, M.Sládeček a host M.Mráček.

 

1.         M.Sládeček referoval o konferenci ZKS ČSTV, která se konala 13.5.2008.

 

2.         J.Krejčí seznámil přítomné s finanční situací KSC Zlín.

 

3.         J.Stibora informoval o připravovaném jednání klubu Drásal Holešov s odborem životního prostředí v Bystřici pod Hostýnem. Po vyhodnocení vypracuje výzvu k podpoře MTB. Bohužel MTB cyklistika jako ekologicky čistý sport, nemá podporu u úředníků odboru životního prostředí, kteří odmítají vydat povolení na pořádání závodů.

4.         M.Mráček informoval přítomné o činnosti střediska mládeže v Prostějově.

 

5.         M.Sládeček opět upozornil na konání volební konference  KSC Zlín. Tato konference se bude konat  22.11.2008, a apeluje na zástupce oddílů v našem kraji, aby navrhli kandidáty do výkonného výboru a  kontrolní a revizní komise.

 

6.         VV KSC Zlín žádá vedení klubů našeho kraje, aby zaslali aktuální stavy členské základny a adresy pro doručování. Toto je podmínkou pro přidělení případných dotací.

 

7.         Příští schůze se uskuteční 16.6.2008 v 18:30 hod. v zasedací místnosti  ZKS ČSTV.

           

 

 

Ve Zlíně, 14.5.2008                                                               Zapsal: Milan Sládeček