Zápis ze schůze VV KSC Zlín ,18.02.2013

 

Účast: Michal Mráček, Milan Sládeček, Krejčí Jan, Martin Struhař, Jaroslav Stibora

Účast za kontrolní výbor: M. Urbanec

Hosté:

 

Jednotlivé body:

 

 

1.                  J. Krejčí a M. Mráček informovali o tom, že se zatím nepodařilo sjednat schůzku s panem Jankovičem (ČSTV) ohledně další spolupráce KSC s ČSTV. Předseda KSC byl pověřen, aby tuto schůzku co nejdříve zajistil a o výsledku informoval zbylé členy výboru e-mailem. Případné hlasování o zvolené variantě by proběhlo pomocí hlasování přes e-mail tzn. per-rollam.

STAV k 29. dubnu: bylo potvrzeno pokračování spolupráce s ČSTV. Roční paušál byl stanoven na 2.000 Kč. Bankovní účet bude i nadále využíván ČSTV.

 

2.                  Dle výsledku hlasování v bodě č.1 bude J. Krejčí připraven zajistit alternativní nabídku. (Viz. ad. 1 – není potřeba)

 

 

3.                  M. Urbanec poskytl podrobné informace k založení a vedení účtu. Zdarma je možné vedení u FIO BANK a mBank. (Zatím nebude využito).

 

4.                  J. Stibora informoval o záměru Cyklo MXM Hulín pořádat „krajský přebor žáků v MTB“. V diskusi bylo doporučeno uspořádat tento závod pod názvem např. „Mistrovství zlínského kraje“ a zažádat o dotace, které je možné čerpat na Kraji nebo místním magistrátu.

 

5.                  Příští schůze VV KSC Zlín se bude konat v pondělí 27. května v 18:00h v prostorách tělocvičny TJ Sokola Zlín-Prštné.

 

 

6.                  Byl aktualizován seznam kontaktů na zvolené členy.

 

        KRAJSKÝ  SVAZ  CYKLISTIKY  ZLÍN    
                   
    Jméno   Adresa   Telefon   Mobil e-mail  
                   
                   
  Michal Mráček - předseda          775 656 960 mracek.michal@tiscali.cz
  Ing. Jan Krejčí - místopředseda         734 621 558 jan-krejci@post.cz  
  Milan Sládeček - člen VV         604 872 881 SladecekMilan@seznam.cz
  Ing.Jaroslav Stibora- člen VV         776 875 874 js555@seznam.cz  
  Milan Chovančík - člen VV         731 506 688 chovancik.milda@seznam.cz
  Ing. Martin Struhař - člen VV         724 493 264 Martin.Struhar@viva.cz  
  Petr Novák - člen VV         723 302 455 novakpetr@email.cz  
                     
                     
  Miloslav Urbanec - předseda KaR komise       604270941 m.urbanec@csmfar.cz  

 

 

 

 

Ve Zlíně,29.04.2013                                                                   Zapsal: Ing. Jan Krejčí

                                                                                                    Ověřil: Michal Mráček