Schůze VV KSC Zlín, 10.3.2008.

 

 

Účast :  Ing. Jan Krejčí, Radim Vašíček a M.Sládeček. Host,  pan Michal Mráček.

 

Pan Vašíček otevřel debatu o pořádání KP MTB. Zatím žádný oddíl oficiálně neprojevil zájem o pořádání tohoto závodu, proto bude jednat s pořadateli závodů MTB.

 

Dny 17.5  a 18.5.2008 jsou vyčleněny v kalendáři ČSC  na  KP v silniční cyklistice. Prosíme zájemce o pořádání těchto KP, aby co nejdříve kontaktovali VV KSC Zlín.

 

Pan Krejčí informoval o úspěchu zástupců našeho kraje v kolové mužů, kde se do finále ČP kvalifikovali 2 družstva Sokola Zlín.

 

Letošní  rok je rokem volebním, na konferenci 22.11.2008 si zástupci oddílů našeho kraje budou volit nový 7 členný výkonný výbor a 3 členy kontrolní a revizní komise. Proto žádáme funkcionáře oddílů, aby v předstihu vybrali a navrhli své zástupce na tyto posty.

 

Příští schůze VV KSC se uskuteční 21.4.2008 v 18,30 hod., v zasedací místnosti ZKS ČSTV.

 

 

Ve Zlíně, 11.3.2008                                                  Zapsal: Sládeček Milan