Zápis ze schůze VV KSC Zlín, 8.9.2008

 

 

Účast: PaedDr. Macík J., M.Sládeček a host M.Mráček, omluven Ing.Krejčí J.

 

1.         M.Sládeček poukázal na skutečnost, že zástupci komise MTB neumístnili reklamu   firmy TUFO při KP MTB, čímž svaz přišel o 2000 Kč.

 

2.         Schválený návrh na rozdělení finančních prostředků KSC na talentovanou mládež a činnost KSC :

           

Celkem se jedná o částku 19 566,- Kč na talentovanou mládež a 10 000,- Kč na činnost KSC(dotace ČSC).

Cyklo Bulis Bystřice p.H.  - 5000,- Kč

MXM Hulín  -                      6000,- Kč

SK EDIE Team Vsetín        7000,- Kč

RK Cyklos Val.Meziříčí       5000,- Kč

Sokol Zlín Prštné                7000,- Kč

ELEM KCK Zlín                  3000,- Kč

Platí samozřejmě stejná pravidla jako minulá léta, kdy oddíly musí 30% nákladů hradit z vlastních prostředků.

 Dotaci je nutno zúčtovat  KSC do 15.11.2008.

Vyúčtování zasílejte na adresu pana Ing. Jana Krejčího, ekonoma KSC Zlín, nebo přímo na ekonomku ZKS ČSTV paní Ing. Hanu Stehlíkovou. Adresy jsou na webových  stránkách KSC Zlín: http://sweb.cz/ksczlin

Pokud zašlete vyúčtování na jinou adresu, tak nebudou finanční prostředky proplaceny.

 

3.         M.Mráček informoval přítomné o neutěšené situaci v kategorii mužů do 23 let. U této kategorie není podpora ČSC, a tudíž spousta těchto mladých závodníků končí předčasně svoji kariéru.

 

4.         M.Sládeček opět upozornil na konání volební konference  KSC Zlín. Tato konference se bude konat  22.11.2008, a apeluje na zástupce oddílů v našem kraji, aby navrhli kandidáty do výkonného výboru a  kontrolní a revizní komise. Dosud žádný klub nepodal návrh kandidátů do VV a kontrolní a revizní komise KSC Zlín

 

5.         VV KSC Zlín žádal vedení klubů našeho kraje, aby zaslali aktuální stavy členské základny a adresy pro doručování. Toto byla podmínka pro přidělení případných dotací. Tuto povinnost splnily pouze kluby Cyklo Bulis, Sokol Prštné a ELEM KCK

 

6.         Příští schůze se uskuteční  20.10.2008 v 18:30 hod. v zasedací místnosti  ZKS ČSTV.

 

7.         Omlouvám se Vám, že zápis ze schůze VV KSC Zlín, zasílám až nyní. Byl ale nutný souhlas členů VV, kteří nebyli přítomni na schůzi s rozdělením dotací pro rok 2008.

           

 

Ve Zlíně, 22.9.2008                                                              Zapsal: Milan Sládeček