Check out our Free spielcasino blackjack online, bingo and roulette online.

                          Zápis z řádné valné hromady KSC Zlín,dne 6.11.2004

 1. Zahájení.
 2. Přednesení a schválení programu VH.
 3. Volba mandátové komise.
 4. Zpráva mandátové komise:  Na VH se dostavilo 22 delegátů s hlasem rozhodujícím ,to je 52 % z  42  delegátů VH.  VH KSC Zlín je tedy schopná přijímat usnesení.
 5. Volba volební a návrhové komise
 6. Zpráva o činnosti KSC v letech 2003 a 2004.  M.Sládeček /příloha 1./
 7. Zpráva o hospodaření KSC v letech 2003 a 2004  Ing.J.Prekop
 8. Volba volební  a návrhové komise .
 9. Diskuse:

M.Sládeček-informace o 2 letní olympiádě dětí a mládeže 2005,  21.6. - 26.6.2005 v Brně.

Informace k vyhlašování nejlepších sportovců Zlínského kraje.

Činnost /nečinnost/ odborných komisí  KSC Zlín.

Vzhledem k velmi malé účasti delegátů VH KSC navrhuji  změnu stanov KSC Zlín, v kapitole  VII.- Valná hromada KSC odstavec 1.doplnit o možnost  svolání mimořádné valné hromady a to ,30 minut po zahájení řádné valné hromady,pokud se na tuto nedostaví nadpoloviční většina pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím.

Tato mimořádná VH by byla schopna přijímat usnesení nadpoloviční  většinou přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.

Ing.Coufalík- kritika na přerozdělení dotací na talentovanou mládež,a nízkou úroveň ZLHK.

M.Štolfa, návrh na vytvoření krajské soutěže MTB.

            Rozdělení zbývající částky dotací na talentovanou mládež:

4000,- Kč  Cyklo MXM Hulín

1000,- Kč  Bike  Club Morkovice

1286,- Kč  ELEM  KCK Zlín

 1. Přednesení návrhu volební komise.

Volby do výkonného výboru KSC Zlín.

Do nového VV KSC Zlín byli zvoleni:

PaedDr.Jaromír Macík – ELEM KCK Zlín

Ing.Jaroslav Stibora –    CYKLO MXM Hulín

Ing.Jan Krejčí – Sokol Zlín – Prštné

Jaromír Strnka - ELEM KCK Zlín

Marek Kotas - CYKLO MXM Hulín

Michal Štolfa – BIKE CLUB Morkovice

Milan Sládeček – KSC Zlín

Volby do kontrolní a revizní komise KSC Zlín.

Do kontrolní a revizní komise KSC Zlín byli zvoleni:

Ing.Jaromír Prekop -  Sokol Zlín – Prštné

Pavel Bulis –                CYKLO BULIS Bystřice pod Hostýnem

Miloslav Urbanec -    Sokol Zlín – Prštné

 1. Přednesení návrhu usnesení valné hromady KSC Zlín./příloha 2./
 2. Usnesení bylo přijato bez připomínek.

 

Příloha  1. ,Zpráva o činnosti KSC Zlín v letech 2003 a 2004. / M.Sládeček /

 

      Příloha 2. Návrh usnesení VH KSC Zlín ,6.11.2004

    

Valná hromada KSC Zlín se dne 6. listopadu usnesla na
následujících bodech:

1. Bere na vědomí volbu nových členů výkonného výboru,kontrolní
komise a revizní komise.

2. Schvaluje rozdělení finančních prostředků na talentovanou
mládež.

6000,- Kč Cyklo MXM Hulín

1000,- Kč Bike Club Morkovice

9286,- Kč ELEM KCK Zlín

4000,-Kč Sokol Zlín – Prštné

4000,-Kč Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem

 

3. Doplnění stanov - týká se uspořádání náhradní valné hromady.

Kapitola VII.- Valná hromada KSC odstavec 1.doplnit o možnost  svolání mimořádné valné hromady a to ,30 minut po zahájení řádné valné hromady,pokud se na tuto nedostaví nadpoloviční většina pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím.

Tato mimořádná VH by byla schopna přijímat usnesení nadpoloviční  většinou přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.

 

    

NAZEV  ODDILU muži ženy kadet kadky jun. dorky žáci žačky fun mastr rozh. tren. hobby člen celkem Počet
delegátů
val.hromady
BESKYD BIKE 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8 1
BHC VIZOVICE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 1
BIKE CLUB MORKOVICE 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 1
CIMO BIKE TEAM 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 9 14 2
CK BREAKER  FRANCOVA LHOTA 4 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 12 2
CYKLO BULIS BYSTŘICE p. Host. 4 0 4 1 3 0 5 0 0 2 0 0 0 24 43 5
CYKLO MXM HULÍN 0 1 2 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 41 51 6
DEVILS BIKES 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
DRÁSAL TEAM HOLEŠOV 3 0 1 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 10 20 3
ELEM-KCK ZLÍN 2 0 2 0 7 0 1 0 0 0 0 1 0 23 36 4
HOKOR ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 2 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 15 22 3
JAKOS BIKE DH TEAM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 6 1
JUVACYKLO TEAM 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1
KCK CYKLOTEAM ZLÍN 8 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 18 2
KSC SK ZLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 6 1
RK CYKLOS VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 7 16 2
SK EDIE TEAM VSETÍN 1 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 7 1
ŠTROF TEAM 4 0 1 0 7 0 1 0 0 1 0 0 0 1 15 2
TJ SOKOL ZLÍN - PRŠTNÉ 10 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 9 25 3
59 1 20 4 32 4 25 1 1 16 1 1 0 162 327 42