Zápis ze ustavující schůze VV KSC Zlín, 19. 01. 2013

 

Účast: Michal Mráček, Milan Sládeček, Chovančík Milan, Krejčí Jan, Martin Struhař,
Petr Novák, Jaroslav Stibora

Účast za kontrolní výbor:

Hosté:

 

Jednotlivé body:

 

1.                  Volba předsedy KSC pro volební období 2013-2016. Navržen pan Michal Mráček.

Hlasování: 6 PRO – 0 – PROTI – 1 ZDRŽEL SE

 

2.                  Volba místopředsedy KSC pro volební období 2013-2016. Navržen pan Ing. Jan Krejčí.

Hlasování: 6 PRO – 0 – PROTI – 1 ZDRŽEL SE

 

3.                  Zadán úkol předsedovi a místopředsedovi, aby do příští schůze KSC iniciovali schůzku s panem Jankovičem (ČSTV) a zjistili informace ohledně další spolupráce KSC s ČSTV.

 

 

4.                  Příští schůze VV KSC Zlín se bude konat v pondělí 18. února v 18:00h v prostorách tělocvičny TJ Sokola Zlín-Prštné.

5.                  Přílohou ustavující schůze VV je seznam kontaktů na zvolené členy. Žádám všechny, aby překontrolovali platnost svých kontaktů.

 

 

 

 

 

Ve Zlíně,20.01.2013                                                                    Zapsal: Ing. Jan Krejčí