Zápis ze schůze Výkonného výboru Krajského svazu cyklistiky Zlín ze dne 21. 07. 2020

 

Přítomni:        Michal Mráček, Jan Krejčí, Ludvík Písek, Jaroslav Stibora

Omluveni:       Martin Struhař

Hosté:             Dominika Doláková, Miloslav Urbanec

 

Body jednání :           Rozdělení dotace ze Zlínského kraje

 

Výkonný výbor KSC Zlín rozeslal výzvu sportovním klubům, kteří mají minimálně 5 závodnických licencí v mládežnických kategoriích k předložení žádostí o podílu na výkonném výboru. Na základě této výzvy předložili 4 sportovní kluby své požadavky v celkové výši 151 000,- Kč.

TJ Sokol Prštné

Bikros Míkovice

Cykloteam MXM Hulín

TUFO Cyklozákladna Otrokovice z.s.

Celkem

75 000,00

36 000,00

20 000,00

20 000,00

151 000,00

 

Výkonný výbor na základě posouzení jednotlivých předložených žádosti navrhl a schválil následující rozdělení finančních prostředků do jednotlivých sportovních klubů v celkové výši 130 000,- Kč.

TJ Sokol Prštné

Bikros Míkovice

Cykloteam MXM Hulín

TUFO Cyklozákladna Otrokovice z.s.

Celkem

60 000,00

30 000,00

20 000,00

20 000,00

130 000,00

 

Výkonný výbor pověřil D. Dolákovou přípravou příslušných dokumentů pro možnost čerpání příspěvku jednotlivými sportovními kluby a administrací celého procesu. D. Doláková bude průběžně informovat předsedu KSC o průběhu a čerpání.

 

Příští jednání VV se bude konat ve 4. čtvrtletí 2020. Přesný termín stanoví předseda M. Mráček a rozešle pozvánky všem členům VV e-mailem.

 

 

 

 

Zapsala: Dominika Doláková