Zápis ze schůze KSC Zlín, dne 27. 3. 2017

Zapsal: Ing. Jan Krejčí, MBA

Ověřil: Michal Mráček

 

Účastníci: Jan Krejčí, Michal Mráček, Jaroslav Stibora, Martin Struhař

Omluveni: Ludvík Písek

 

Za revizní komisi: Miloslav Urbanec

 

 

  1. Zahájení.
  2. Posouzení žádosti o zřízení sportovního centra mládeže klubem BIKE PRO RACING. Žádost o podporu ze strany KSC zaslal pan Kolovratník.

 

Hlasování: 4 PRO – 0 – PROTI - 0 ZDRŽEL SE

 

Zřízení centra bude ze strany KSC podpořeno. Předseda bude asistovat s podporou vyplnění dokumentace pro ČSC. KSC dále žádá BIKE PRO RACING, aby nejpozději po roce fungování předložilo výsledky hospodaření a účasti na všech soutěžích.

 

 

 

  1. MXM Hulín bude pořádat Krajský přebor MTB. Předběžný termín bude 20. Května.

 

  1. Další schůze se uskuteční 19. 6. 2017 v 18h v prostorách TJ Sokol-Zlín Prštné.