Zápis ze schůze VV KSC Zlín, 24. 10. 2017

 

Účast: Michal Mráček, Krejčí Jan, Martin Struhař, Ludvík Písek, Jaroslav Stibora

 

Omluveni:

 

Účast za kontrolní výbor: M. Urbanec

 

Hosté: -

 

Body jednání:

 

1.                  Výkonný výbor provedl přerozdělení dotací pro rok 2017 (dohodnuta částka 70320 Kč) po odsouhlasení tohoto klíče:

A)    Oddíly musejí mít alespoň částečný zájem o dění cyklistiky v kraji a musejí být součinní s KSC.

B)    6.000 Kč za pořádání krajského přeboru. Násobek částky při vyšších počtech pořádaných soutěží.

C)    Po odečtení rozdělované částky 70320 Kč ponížené o dotaci za pořádání krajského přeboru zbylé dotace přerozděleny následovně: Váha kritérií: 60% počet mládežnických licencí, ca. 40% výkonnostní parametr mládeže s ohledem na koncensus výboru.

D)    Nejpozději do 15.11.2017 nahlásí představitelé oddílů, kterým je poskytnuta dotace, čísla bankovních účtů ekonomovi KSC.

 

 

 

2.                  Bylo odsouhlaseno, že dle zvyklostí bude vyplacena platba 1200 Kč za správu webových stránek.

 

3.                  Výbor KSC bere na vědomí informaci o blížících se změnách ve vedení Českého svazu cyklistiky.

 

4.                  Předseda KSC informoval o podpoře SCM u klubu VRV Team z.s.

 

5.                  VV KSC byl informován předsedou o tom, že v roce 2018 je očekávána zvýšená dotační podpora. Obdržené finance by neměly být vázány na licenci, ale na pořádání krajských přeborů a dalších soutěží. Předpoklad je možné přerozdělování až dvojnásobku aktuálních financí.

 

6.                  Nejozději do 15. Listopadu odešlou zástupci klubů TJ Sokola Zlín-Prštné a Cykloteam MXM Hulín z.s. detailní informace k pořádaným krajským soutěžím předsedovi KSC.

 

7.                  VV KSC vyzval předsedu, aby dořešil výplatu 18 tis. Kč panu Milanu Dvořščíkovi nejpozději do konce tohoto roku.

 

8.                  Předseda KSC informoval o tom, že cena licencí pro rok 2018 zůstane neměnná.

 

9.                  Připomínka: prosím o zasílání veškerých sportovních výsledků pro aktualizaci dění v oblasti cyklistiky ve zlínském kraji a to průběžně pro krajské webové stránky. Ideálně i s předstihem pozvánku na danou akci.

 

10.              VV KSC vyzývá potenciální pořadatele krajského přeboru na silnici, a dalších disciplínách aby o tomto záměru informovali VV KSC. Ten toto pořadatelství bude podporovat v maximální míře.

 

 

 

 

Ve Zlíně, 29.10.2017                                                       Zapsal: Ing. Jan Krejčí, MBA

                                                                                                    Ověřil: Michal Mráček