Zápis ze schůze VV KSC Zlín, 7. 11. 2016

 

Účast: Michal Mráček, Krejčí Jan, Martin Struhař, Milan Chovančík , Jaroslav Stibora

 

Omluveni:

 

Účast za kontrolní výbor: M. Urbanec

 

Hosté: -

 

Body jednání:

 

1.                  Výkonný výbor rozhodl jednohlasně o výplatě dotací v celkové výši 50.000 Kč. A to následovně:

Cyklo Bulis: 9.000 Kč.

TJ. Sokol Zlín-Prštné: 18.000 Kč

TUFO CZ Otrokovice: 8.000 Kč.

Cykloteam MXM Hulín: 5.000 Kč.

VRV Team: 10.000 Kč.

 

Vyúčtování z jednotlivých oddílů bude dodáno J. Krejčímu nejpozději do čtvrtku 1. prosince.

Součástí vyúčtování bude taktéž kopie dokumentů, že jsou tyto oddíly registrovaným spolkem. Pokud nebude doloženo, tak zaniká nárok na výplatu dotace.

 

 

2.                  VV KSC schválil výplatu 1200 Kč za správu webových stránek v roce 2016. Pokyn k proplacení dá pan Michal Mráček.

 

 

3.                  VV KSC požádal oddíl VRV Team zda se může vyjádřit do 20. Listopadu k případné součinnosti při pořádání Olympiády dětí a mládeže v Jihomoravském kraji v roce 2017.

 

 

4.                  VV KSC pověřil předsedu Michala Mráčka, aby provedl veškeré úkony s přechodem na registrovaný spolek.

 

 

5.                  Termín dalších schůze konání výboru KSC bude 6. února 2017 v prostorách tělocvičny TJ. Sokola Zlín-Prštné.

 

6.                  Připomínka: prosím o zasílání veškerých sportovních výsledků pro aktualizaci dění v oblasti cyklistiky ve zlínském kraji a to průběžně pro krajské webové stránky. Ideálně i s předstihem pozvánku na danou akci.

 

 

 

 

Ve Zlíně, 14.11.2016                                                       Zapsal: Ing. Jan Krejčí, MBA

                                                                                                    Ověřil: Michal Mráček