Zápis ze schůze VV KSC Zlín ,27.6.2016

 

Účast: Michal Mráček, Milan Sládeček (účast ca. 10 minut – neúčastnil se hlasování), Krejčí Jan, Martin Struhař, Milan Chovančík

 

Omluveni: Jaroslav Stibora

 

Účast za kontrolní výbor: M. Urbanec

 

Hosté: -

 

Body jednání:

 

1.                  Jan Krejčí informoval o stavu financí. Aktuální zůstatek na bankovním účtu i pokladně je 0 Kč. V roce 2016 nebyly připsány jakékoliv dotace ani nebyly vypláceny jakékoliv úhrady.

 

2.                  VV KSC pověřil kontrolní výbor, aby prověřil zda výplata dotace za rok 2015 pro Cyklo MXM Hulín, jež následně z důvodu zrušení klubu byla vyúčtována pro TUFO CZ Otrokovice ve výši 12.000 Kč byla proplacena v souladu s rozhodnutím VV KSC Zlín. Hlasování proběhlo na základě informace, že velká část sportovců odvádějící své výkony dříve za Cyklo MXM Hulín přešla do nově vzniklého klubu. Bude ověřena taktéž registrace klubu.

 

Kontrolní výbor podá zprávu všem členům VV KSC nejpozději do konce měsíce července.

 

 

3.                  Nebyly vzneseny jakékoliv námitky na to, že by člen výboru pan Jaroslav Stibora nemohl dále být členem VV KSC Zlín pro aktuální volební období. Jeho zvolení z valné hromady se váže k jeho osobě, nikoliv ke klubu jímž byl v minulosti členem. Na každé schůzi je tedy vítán a nic nebrání pokračování jeho práce ve výboru.

 

 

4.                  Předseda VV KSC pan Michal Mráček rozešle členům informaci o počtu licencí v České republice. Termín: do konce měsíce července.

 

5.                  Bylo odsouhlaseno, aby počínaje lednem 2016 bylo za správu webových stránek KSC placena částka 100 Kč/měsíc. Tedy 1200 Kč/1 rok. Výplata proběhne souběžně s vyúčtováním ročních dotací na podzim.

 

6.                  Termín dalších schůzí konání výboru KSC bude v roce 2016 následujicí:

 

Pondělí 12. září

Pondělí 3. října

Pondělí 7. Listopadu

Dle zvyklostí vždy od 18:00h v prostorách tělocvičny TJ. Sokola Zlín-Prštné.

 

7.                  Krajský výbor vyzývá sportovní kluby k tomu, aby zvážily uspořádání závodů (např. krajské přebory). VV KSC bude nápomocen v maximální míře.

 

8.                  Připomínka: prosím o zasílání veškerých sportovních výsledků pro aktualizaci dění v oblasti cyklistiky ve zlínském kraji a to průběžně pro krajské webové stránky. Ideálně i s předstihem pozvánku na danou akci.

 

Ve Zlíně, 27.6.2016                                                         Zapsal: Ing. Jan Krejčí, MBA

                                                                                                    Ověřil: Michal Mráček