Sídlo klubu :

           Předseda klubu:                                                    kontakt:

    Trenér:                                                                  kontakt:

    Tréninky místo a hodina:

    Sdělení pro členy klubu:

    Nábor nových členů.

    Ostatní rubriky dle Vašeho zájmu.