Informace z krasojízdy.       

           Naše šikovaná děvčata Tereza Buršíková a Kateřina Návojová se v neděli zúčastnily soutěže

           "Zlatý oříšek". Soutěž proběhla na zámku v Holešově a Terka s Kačkou si připravily

           vystoupení, které přítomné obecenstvo v rámci hlasování ocenilo jako nejlepší.

           Obdobně uspěly i u odborné poroty a postoupily do republikového kola. Ocenění bylo nejen

           sladké, ale i věcné (podrobněji viz připojená fotodokumentace).