Dne 26.listopadu 2008 se na ČSC konalo školení práce se systémem Cyklovysledky.cz

Systém běží již celý rok 2008, protože se jedná o komplexní
problematiku, jednalo se zatím spíše o testovací režim. V nadcházející
sezóně bude však využito celého potenciálu - proto byla svoláno toto
školení. Tématem bylo vysvětlení všech funkcí, letmý pohled do zákulisí
systému a vysvětlení všech sporných či kontroverzních částí.

*Program byl následující:*
/Úvod do systému
Propozice
Přihlášky
Výsledky
Licence
Fotogalerie/

_Shrnutí přednášky a diskuse u jednotlivých bodů_

*Úvod do systému*
Cyklovysledky.cz je zcela jedinečný systém, zajišťující provázanost
veškerých dat. Systém zajišťuje téměř kompletní administrativu
výsledkového servisu. Mezi jednoznačné výhody patří zpřesnění evidence,
osobní karty závodníků a oddílů, zachování dat v jednotném formátu,
okamžité počítání pořadí Českého poháru. Celé to je vykoupeno nutností
naučit se se systémem pracovat. Tato investice několika desítek minut
při následném využívání šetří pak hodiny času.

*Propozice*
Požadované položky jsou v souladu s pravidly a jedná se o jejich
doslovný přepis. Po připomínkování v průběhu roku se formulář propozic
postupně upravoval do dnešní podoby, kdy je rozdělen na tři kroky. V
prvním kroku se vyplňují požadované údaje a následně údaje obecné. V
druhém kroku se vyplňují údaje specifické pro danou disciplínu a ve
třetím kroku informace volitelné. Souběžně je možné přidat libovolný
soubor ke stažení, tedy například vlastní znění propozic, další plánky
či itinerář. Po přidání a potvrzení propozic pořadatelem následuje
schválení STK, což jsou za silnici Stanislav Hájek a za dráhu Richard Kratochvíl.
Ihned po schválení se propozice zobrazují veřejnosti. Požadavek
pořadatelů na volitelný konec přihlášek bude v nejbližší době
zapracován. Na výběr bude 5 a 10 dní před začátkem závodu.

*Přihlášky*
- Přihlašující
Velmi jednoduchý postup spočívající ve výběru oddílu a zaškrtnutí
požadovaných závodníků bez připomínek pořadatelů. Zdůrazněn však
požadavek na správné zadání emailové adresy - na tuto adresu bude
odesláno potvrzení. Tento požadavek se ostatně prolíná celým systémem -
bez emailové adresy nelze se systémem pracovat.

Přihlašování zahraničních závodníků je možné. Odkaz na formulář je ve
spodní části první strany přihláškové stránky. Je však nutno zadat
všechna data ručně. Postup je zčásti přeložen do angličtiny, připomínky
na překlad do více jazyků budou implementovány v nejbližší době.

Dnes se na ČSC konalo školení práce se systémem Cyklovysledky.cz

Systém běží již celý rok 2008, protože se jedná o komplexní
problematiku, jednalo se zatím spíše o testovací režim. V nadcházející
sezóně bude však využito celého potenciálu - proto byla svoláno toto
školení. Tématem bylo vysvětlení všech funkcí, letmý pohled do zákulisí
systému a vysvětlení všech sporných či kontroverzních částí.

*Program byl následující:*
/Úvod do systému
Propozice
Přihlášky
Výsledky
Licence
Fotogalerie/

_Shrnutí přednášky a diskuse u jednotlivých bodů_

*Úvod do systému*
Cyklovysledky.cz je zcela jedinečný systém, zajišťující provázanost
veškerých dat. Systém zajišťuje téměř kompletní administrativu
výsledkového servisu. Mezi jednoznačné výhody patří zpřesnění evidence,
osobní karty závodníků a oddílů, zachování dat v jednotném formátu,
okamžité počítání pořadí Českého poháru. Celé to je vykoupeno nutností
naučit se se systémem pracovat. Tato investice několika desítek minut
při následném využívání šetří desítky hodin času.

*Propozice*
Požadované položky jsou v souladu s pravidly a jedná se o jejich
doslovný přepis. Po připomínkování v průběhu roku se formulář propozic
postupně upravoval do dnešní podoby, kdy je rozdělen na tři kroky. V
prvním kroku se vyplňují požadované údaje a následně údaje obecné. V
druhém kroku se vyplňují údaje specifické pro danou disciplínu a ve
třetím kroku informace volitelné. Souběžně je možné přidat libovolný
soubor ke stažení, tedy například vlastní znění propozic, další plánky
či itinerář. Po přidání a potvrzení propozic pořadatelem následuje
schválení STK, což jsou za silnici pan Hájek a za dráhu pan Kratochvíl.
Ihned po schválení se propozice zobrazují veřejnosti. Požadavek
pořadatelů na volitelný konec přihlášek bude v nejbližší době
zapracován. Na výběr bude 5 a 10 dní před začátkem závodu.

*Přihlášky*
- Přihlašující
Velmi jednoduchý postup spočívající ve výběru oddílu a zaškrtnutí
požadovaných závodníků bez připomínek pořadatelů. Zdůrazněn však
požadavek na správné zadání emailové adresy - na tuto adresu bude
odesláno potvrzení. Tento požadavek se ostatně prolíná celým systémem -
bez emailové adresy nelze se systémem pracovat.

Přihlašování zahraničních závodníků je možné. Odkaz na formulář je ve
spodní části první strany přihláškové stránky. Je však nutno zadat
všechny data ručně. Postup je zčásti přeložen do angličtiny, připomínky
na překlad do více jazyků budou implementovány v nejbližší době.

- Pořadatel
Přihlášky jsou zasílány automaticky 30, 10, 5 a 2 dny před začátkem
závodu. Uzávěrka přihlášek je nyní 3 dny před závodem, se změnou
formuláře u přidávání propozic bude upraveno na 30, 10, 5, 2 před
uzávěrem přihlášek a následující den po uzávěrce přihlášek. Zasílán bude
stejně jako v loňském roce textový seznam závodníků seřazených dle
kategorií. Novinkou je zasílání excelové startovní listiny, která může
sloužit i jako formulář pro výsledkovou listinu - jsou stejné. V
zadaných intervalech je zasílána vždy průběžná startovní listina, na
vyžádání je možné samozřejmě zaslat i v jiném termínu.

*Výsledky*
Nosný pilíř celého systému. Výsledky je nutno dodávat v zadaném formátu,
který je na stránkách cyklovysledky.cz ke stažení v sekci Návod na
používání. Pro tvorbu výsledkové listiny je možno využít zmíněný soubor
a vše vypsat ručně, dále pak využít startovní listiny zaslané systémem,
kde stačí přidat nepřihlášené závodníky a seřadit (doporučovaná
varianta), či využít programu pro čtečky čárových kódů. Tento program je
opět ke stažení v sekci Návod na používání. Bonusem tohoto programu je
generování výplatní listiny rozhodčích. Nevýhodou je nutnost používat
pouze jedno stanoviště pro každou kategorii při registraci závodníků -
tedy každá kategorie jeden počítač. Je na dohodě mezi pořadatelem a
sborem rozhodčích, jaký způsob tvorby výsledkové listiny použije.
_
*Je zcela bezpodmínečně nutné dodat výsledkovou listinu v zadaném
formátu - jinak nelze výsledky přidat. Protože v bude tímto systémem v
následujícím roce počítán ČP, nezařazené výsledky nemohou být počítány
do ČP.

*_Předvedeno bylo přidávání a celý průběh přidávání výsledků, včetně
automatického výpočtu pořadí ČP.
V případě že nějaký pořadatel používá vlastní systém tvorby výsledkové
listiny, je možné samozřejmě systém přizpůsobit konkrétnímu řešení. Na
tomto školení se nikdo takový nenašel, přesto je tato situace brána v
potaz, je však nutné toto nejprve konzultovat.
*Minimální požadavky na výsledkovou listinu:*
/Pořadí
Číslo licence
Kategorie
V případě společného startu kategorií a zároveň počítání do různých ČP
je nutno dodat i kategorii všech konkrétních závodníků

/Následující připomínky pořadatelů budou zapracovány
- seřazení výsledků na osobní kartě závodníka dle roku
- zobrazování čísla licence na osobní kartě
- zlepšení formátování výsledků ČP

Byla vysvětlena i otázka proč celý svět používá kód UCI a ČSC stále
vymýšlí něco nového. Kód UCI totiž není jednoznačný a mohou existovat
lidé se stejným jménem a kodem UCI. Z našeho okolí se jedná například o
bratry Velitse. Bohužel navázání na jméno nelze použít, protože i jméno
se může měnit (např. svatba ženy) a v tomto případě závodnici by
následně nešlo identifikovat.

*Licence
*Nově systém umožňuje _prodlužování platnosti_ licencí. Nové licence a
přestupy musí být i nadále řešeny běžnou formou, stávající licence mohou
však být prodlouženy online. Systémově se jedná o velmi podobné kroky
jako v modulu Přihlášky, tedy vybrání oddílu, zaškrtnutí závodníka. Dále
je možnost nahrát novou fotografii a přidat poznámku, např. změna
adresy. Po odeslání a potvrzení je vše odesláno licenčnímu pracovníkovi.
V závěru procesu je možno ještě zanechat zprávu právě pro zpracovatele
- např. prosba o osobní převzetí či jiné.

*Fotogalerie
*V případě zájmu je možné přidělit hesla a pořadatel může nahrávat
fotografie samostatně. Budou nahrány i po zaslání ve formátu ZIP na
mailovou adresu systému (info@cyklovysledky.cz)
Všem zúčastněným děkuji
Marek Mixa
autor projektu cyklovysledky.cz